Taiwan // Travel Film

Kop Dinh Travel Kop Dinh Travel
24,577 views
940 9

 Published On Dec 05, 2018

Mình có 9 ngày lang thang ở Đài Loan. Những địa điểm mình đi qua là Taipei, Luodong, Hualien, Alishan... Mình ấn tượng Đài Loan ở con người, thiên nhiên, chợ đêm và nền văn hóa đặc sắc. Video này mục đích ghi lại chân thật nhất sự khám phá các điểm đặc trưng đó. | MUSIC | Seventh March by C3NC (Art-list.io) | CONNECT | Xin chào, mình là Đinh Minh Toản, tên gọi khác là Kop (Cọp í). Hiện tại mình Art Director trong ngành quảng cáo. Mình là người đặc biệt thích du lịch. Đối với mình cuộc sống như là những chuyến đi vậy. Đi càng nhiều càng biết thêm về đất nước, văn hóa và con người nơi đặt chân đến. Mình thích phim ảnh và biết nhiều kiến thức về nó. Đó chính là lý do kênh Youtube này, ngoài những video ghi lại chuyến đi của mình, còn có những video chia sẻ hướng dẫn, tutorial về làm phim. Hãy kết nối với nhau nào! ● Fanpage: https://www.facebook.com/KopDinhTravel ● Instagram: https://www.instagram.com/KopDinhTravel ● Facebook: https://www.facebook.com/kopdinh ------------------ © Bản quyền thuộc về Kop Dinh Travel © Copyright by Kop Dinh Travel ☞ Do not Reup ------------------ For sponsorship, product reviews, you can email me: kop.minhtoan@gmail.com ------------------ #KopDinhTravel #Taiwan
Tags : taiwan, taiwan, đài loan, taiwan, đài loan, đài bắc, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, cinematography, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, cinematography, cinematographer, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, cinematography, cinematographer, du lịch tự túc, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, cinematography, cinematographer, du lịch tự túc, du lịch bụi, taiwan, đài loan, đài bắc, taipei, luodong, yilan, hualien, alishan, chaiyi, taichung, thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc, chợ đêm, night market, travel film, phim du lịch, kopdinhtravel, kop dinh, cinematic, clip, videomaker, making of, audiovisual, short film, cinematography, cinematographer, du lịch tự túc, du lịch bụi, du lịch một mình

show more

Share/Embed

Loading...
Loading...